ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมโรงเรียน


นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555article
วันที่ 27-29 ก.พ.55 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภราดานุสรณ์ เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนภราดานุสรณ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบวันที่ 27 ก.พ. และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบวันที่ 28-29 ก.พ. ซึ่งเป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น 6 ภาคเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับประเทศarticle
วันที่ 25 ก.พ.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ ได้นำ ด.ญ.รมย์รวินทร์ ตรุษเกตุ ตัวแทนนักเรียนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3  ระดับประเทศ ประเภทชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ณ หอประชุมพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ซึ่งมี ม.พนธกฤต นนท์ขุนทศ และ อ.สุพัตรา ลี้ศรีสวัสดิ์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง
โครงการทัศนศึกษา สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554article
วันที่ 24 ก.พ.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 4 สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ วนอุทยานต้นสักใหญ่ เขื่อนสิริกิตติ์ และวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยและตระหนักถึงความสำคัญของการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง
การประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประจำปี 2555article
วันที่ 23 ก.พ.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้รับการประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 เหล่าเสนา กลุ่มลูกเสือโรงเรียนภราดานุสรณ์ ณ โรงเรียนภราดานุสรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 19 นาย
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน(ในระบบ) และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554article
วันที่ 22 ก.พ.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน(ในระบบ) จำนวน 8 โรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 อุตรดิตถ์ นายธีรยุทธ ทาปุก ได้เป็นประธานประชุมในช่วงเช้า และในวันเดียวกันช่วงบ่าย ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554 สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนภราดานุสรณ์ โดยนายณรงค์ โภชนจันทร์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง
ติวเข้ม ป.6 และ ม.3 เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554article
วันที่ 20-22 ก.พ.55 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดโครงการติวเข้ม วิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปี 2555 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุม ณ ธณภัทร โรงเรียนภราดานุสรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับการติวเข้มในช่วงเช้า เวลา 9.00 น.- 11.45 น.และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติวเข้มในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15-45 น.            
 
เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555article
วันที่ 10 ก.พ. 55 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภราดานุสรณ์ ได้ร่วม "เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันการศึกษาเอกชน" ร่วมกับโรงเรียนเอกชนใน จ.อุตรดิตถ์ อีก 8 โรงเรียน จุดเริ่มขบวนจากหน้าวัดท่าถนน เดินสู่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554article

วันที่ 28 ม.ค.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 17 และการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 3 ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554-25555 ในหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน อ่านสารานุกรมไทย" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธยานนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนส์ จ.นครสวรรค์

ร่วมเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2555article
วันที่ 27 ม.ค.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2555 และได้ร่วมเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-ป.4 ประจำปีการศึกษา 2554article
วันที่ 20 ม.ค.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วยลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 ลูกเสือสามัญ ป.4 และยุวกาชาด ป.1-ป.4 รวมทั้งหมด 256 คน ซึ่งมีกิจกรรมลอดซุ้มเสือ เดินทางไกล ฐานนันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือ-ยุวกาชาด และเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะทั้งทางร่างกายและสติปัญญาด้วย
ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานวันครู ประจำปี 2555article
วันที่ 16 ม.ค. 55 คณะครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู เนื่องในวันครูประจำปี 2555 ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดแข่งขันเฉพาะโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง มีการแข่งขันต่างๆ เช่น เกมดาวหาง เกมชาวเกาะ เกมบิงโก และการประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุรุสดุดีและรางวัล O-NET เนื่องในวันครู ประจำปี 2555article
วันที่ 16 ม.ค. 55 อ.ศิรประภา โภชนจันทร์ ผู้จัดการโรงเรียนภราดานุสรณ์เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" และ อ.เพชรรัตน์ อภิรัชตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับรางวัล "โรงเรียนภราดานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลพัฒนาการของสำนักบริหารงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)" เนื่องในวันครูจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ตัวแทนนักเรียนรับเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555article
วันที่ 14 ม.ค.55 ด.ช.ณัฐพล พรมมินทร์ นักเรียนโรงเรียนภราดานุสรณ์ ชั้น ม.3 ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนรับเกียรติบัตร จากนายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555  ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นนักเรียนตัวอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2554article
วันที่ 12-14 ม.ค.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภราดานุสรณ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ประกอบด้วยลูกเสือสามัญ ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3 และยุวกาชาด ป.5 ป.6 รวมทั้งหมด 295 คน ซึ่งมีกิจกรรมลอดซุ้มเสือ เดินทางไกล ฐานนันทนาการต่างๆ และกิจกรรมรอบกองไฟในตอนกลางคืน เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการอยู่ค่าย และเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือ-ยุวกาชาดด้วย 
เข้าร่วมการแสดงงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี 2555article
วันที่ 12 ม.ค.55 นักเรียนโรงเรียนภราดานุสรณ์ได้เข้าร่วมการแสดงของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ บนเวทีงาน"พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ปี 2555" เป็นการรำนาฏศิลป์ประยุกต์การเล่าเรื่อง "ตำนานรักพระลอ" ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 ม.ค. 2555 ผู้ที่มาร่วมงานต่างให้ความสนใจและเป็นที่ประทับใจผู้ชมที่มาดูกันอย่างมากมาย
หน้า 6/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletเกียรติประวัติ
bulletฝ่ายบริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletสถิตินักเรียน
bulletระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่
bulletค่าธรรมเนียมการศึกษา
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2556
bulletฝ่ายบริหารทั่วไป
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายกิจการนักเรียน
bulletฝ่ายอนามัยโรงเรียน
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ผลการเรียนดีเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2555
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
ทำเนียบคนเก่ง ปี 2555
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
WebSite ในจังหวัดอุตรดิตถ์
dot
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
bulletกลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 1
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 2
bulletโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
bulletสภอ.เมืองอุตรดิตถ์
bulletจังหวัดอุตรดิตถ์
bulletเขื่อนสิริกิติ์
dot
เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
dot
bulletคุรุสภา
bulletสำนักงานลูกเสือ สพฐ.
bulletสช. กระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงาน สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ


เว็บบอร์ด
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข่าวการศึกษาวันนี้
สมศ.
โรงเรียนนี้น่าทึ่ง

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนภราดานุสรณ์
เลขที่ 112 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. (055)414201 , 443024  Fax (055)414201
E-mail : parada_school@hotmail.com
www.parada.ac.th


flash_player